Visie

Praktijk visie
“Je kunt de wind niet veranderen, maar wel de stand van de zeilen.”

Acupunctuur vanuit TCG  is meer dan behandelen met naalden. Mensen vragen mij vaak of je moet geloven in de werking van acupunctuur. Als er een ding is waar je in zou moeten geloven, dan is het dat ieder zelf verantwoordelijkheid heeft voor zijn gezondheid. En dat niemand anders dan jij/uzelf baat zal hebben bij zaken die je eigen fysieke, maar ook mentale, emotionele en spirituele gezondheid betreffen.

Het is belangrijk om te begrijpen hoe je lichaam en geest in elkaar steken. En het is zinvol om stappen te nemen de factoren die je belemmeren te onderkennen, om gewoontes die je gezondheid mogelijk in de weg zitten te doorbreken. Acupunctuur behandelt problemen die voort kunnen komen uit alledaagse en minder alledaagse factoren, die fysiek, emotioneel of mentaal van aard kunnen zijn. Acupunctuur behandelt niet alleen het probleem, maar spreekt ook die aandachtsgebieden aan die mogelijk het probleem hebben veroorzaakt en die nodig zijn om te veranderen om uiteindelijk tot genezing te komen. De meeste mensen hebben hier van zichzelf niet direct een beeld bij. De TCM biedt diagnostische modellen die hier inzicht in geven. 

Op de vraag waarom iemand acupunctuur zou moeten gebruiken is het antwoord even simpel als doeltreffend: omdat je je er beter van gaat voelen. En nee, je hoeft er niet in te geloven. Je merkt het vanzelf. Je krijgt inzicht in hoe je lichaam werkt, gaat voelen wat er nodig is om de balans te herstellen en je krijgt handvatten om je herstelproces zelf te bevorderen.

Acupunctuur wordt bij KiLife nadrukkelijk niet gebracht als alternatieve geneeswijze. Wel als alternatieve zienswijze, dat mag uit bovenstaande duidelijk zijn. KiLife ziet acupunctuur niet als alternatief voor de reguliere westerse geneeskunde, maar als aanvullend; een “additieve”, of “complementaire geneeswijze”.  Dit geldt ook voor de overige behandelingen bij KiLife.

Soms slaat een reguliere (‘gewone’) medische behandeling niet aan, of zijn er te veel bijwerkingen. Er zijn veel mensen die vastlopen in het reguliere medische circuit, die van het kastje naar de muur hollen of te horen krijgen dat er niets (meer) aan te doen is, dat ze ermee moeten leren leven. Er zijn ook mensen die bewust meer balans zoeken, schadelijke bijwerkingen van medicijnen voor relatief onschuldige kwalen willen voorkomen, of afscheid willen nemen van slechte gewoontes. Acupunctuur kan dan uitkomst bieden.