Voor en na de behandeling

Voorzorgsmaatregelen voor en na uw behandeling
Gebruik voor een behandeling geen alcohol, koffie of drop, dit verkleurt uw tong. Neemt u ook geen overdadige maaltijden. 
Plan uw bezigheden, zodat u eventueel kunt rusten na een behandeling.

Wat merkt u na de behandeling?
Velen voelen zich na de behandeling aangenaam moe of loom. Dat is een teken dat u ontspannen op de therapie reageert. Soms kan het behandelde lichaamsgedeelte dof of zwaar aanvoelen. Dat is normaal en u hoeft zich daarover geen zorgen te maken. Na de behandeling werkt het effect nog even door. Daarom is het goed om na de behandeling wat rust te nemen. 

Welk resultaat mag u verwachten?
Dat verschilt per klacht. In bepaalde gevallen merkt u meteen verlichting, andere klachten vragen langduriger behandeling. Bij ieder vervolgconsult zal er een kort gesprek plaatsvinden waarin ik vraag naar uw bevindingen. Uw behandelingen worden steeds op uw persoonlijke situatie afgestemd.

In het begin wordt er meestal wekelijks behandeld. Acute (pijn)klachten vragen soms meerdere behandelingen in een week. Afhankelijk van de resultaten en in overleg met u wordt de behandelfrequentie aangepast. 

Hoeveel acupunctuurbehandelingen zijn er nodig? 
Een vuistregel is dat 1 tot 3 behandelingen genoeg moeten zijn om te weten of een ingezette behandeling aanslaat. Vaak zijn wel meer behandelingen nodig om de klacht helemaal te verhelpen. Bij chronische aandoeningen bijvoorbeeld, kan het betekenen dat aanvankelijk een langere serie van behandelingen nodig is om beduidend minder last te hebben en dat vervolgens 1 behandeling per maand voldoende kan zijn om de aandoening beheersbaar te houden.

Vaak merkt men na de eerste behandeling al enige verbetering en bij bepaalde (kort bestaande) klachten kan 1 behandeling zelfs afdoende zijn. Ieder individu reageert op zijn eigen manier op de behandelingen, acupunctuur is uiteindelijk wel maatwerk! Na de eerste behandeling(en) zal er geëvalueerd worden en bekijk ik samen met u het eventuele vervolg traject. Ook later vinden er tussentijds regelmatig evaluaties plaats.